സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള - അറിയിപ്പുകള്‍

സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

1. പ്രദര്‍ശന വസ്തുക്കളുടെ വലിപ്പം
120 സെ.മീ x​ 120 സെ.മീ x100 സെ.മീ
2. Improvised Experiment (ഒരു ആശയം )
   പരമാവധി 5 പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മാത്രം
3.ചാര്‍ട്ടുകളും മറ്റും പരമാവധി 5 എണ്ണം മാത്രം
4. പ്രോജക്ട്  - പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തീമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി- അവതരിപ്പിക്കണം
5.യു.പി., എച്ച്.എസ്, എച്ച്.എസ്.എസ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക്  Teacher Project, Teaching Aid ( പരമാവധി 2 ആശയങ്ങള്‍ , 10 പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ) എന്നിവയില്‍ മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കും
6.ശാസ്ത്ര നാടക മത്സരം ഒക്ടോബര്‍ 23 ന് കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി സെന്‍റ്തോമസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂളില്‍ നടക്കും.
7.സ്കൂള്‍ തല ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് പരീക്ഷ( ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ) ഒക്ടോബര്‍ 16 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് നടക്കും
8.സി.വി.രാമന്‍ സബ് ജില്ലാ ഉപന്യാസ മത്സരം ഒക്ടോബര്‍ 16 ന് നടക്കും
9. സബ് ജില്ലാ ടാലന്‍റ് സേര്‍ച്ച് പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 20 ന് , രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ ഹരിപ്പാട് എ. ഇ.ഒ കോണ്‍ഫ്രന്‍സ് ഹാളില്‍

No comments:

Post a Comment