സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം ഒക്ടോബര്‍ 23 ന് കാര്‍ത്തികപ്പള്ളിയില്‍

ഹരിപ്പാട് - ഹരിപ്പാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം ഒക്ടോബര്‍ 23 ന്കാര്‍ത്തികപ്പള്ള സെന്‍റ് തോമസ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി സ്കൂള്‍ , ഗവ.യു.പി സ്കൂള്‍ കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടക്കും. ഹൈസ്ക്കൂള്‍ , ഹയര്‍സെക്കന്‍ററി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമായി മത്സരങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മത്സരത്തിനുമുള്ള വേദികള്‍ പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഒക്ടോബര്‍ 16 ന് 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കും.

No comments:

Post a Comment