സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രോത്സവം റിസള്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി- കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി സെന്റ്തോമസ് ഹയര്‍സെക്ക‌ന്ററി സ്കൂളില്‍ നടന്ന ശാസത്രമേളയുടെ റിസള്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. റിസള്‍ട്ട് താഴത്തെ ലിങ്കില്‍ നിന്നുംലഭ്യമാണ്
HS RESULT
HSS RESULT

No comments:

Post a Comment