ഇന്ന് ചന്ദ്രോത്സവം -2018

ഇന്ന് വൈകിട്ട് 10.44 ന് ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാന്‍ കുട്ടികളില്‍ താല്‍പ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തേപ്പറ്റി കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിനുമായി സ്കൂള്‍ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കണം. ക്ലാസ്സുകളില്‍ കുട്ടികളോട് ഇന്നത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യം വിശദീകരിക്കാനും അവര്‍ക്ക് ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തേക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനും കഴിയണം. ഇതിനുള്ള ലിങ്കുകള്‍ ഇതിനോടൊപ്പം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്

No comments:

Post a Comment